امکانات اپلیکیشن سرای شهزاده

برخی امکانات سرای شهزاده

47
اهداف اپلیکیشن سرای شهزاده

تمام مشکلات آنلاین که در تمام دنیا در حوزه مهاجرین افغانستانی هست را بتوانیم حل کنیم

29
امکانات اپلیکیشن

جا به جایی پول بدون کار مزد خرید های اینترنتی بدون نیاز به داشتن کارت بانکی یاحساب بانکی خریدشارژ ، بسته اینترنت ، خرید ازدیجی کالا ، پرداخت هزینه های تاکسی اینترنتی ، اسنپ و تپسی

48
چشم انداز اپلیکیشن سرای شهزاده

اپلیکیشن سرای شهزاده یک اپلیکیشن جهانی خواهد بود که تمام تراکنش های مالی مهاجرین افغانستانی در تمام کشورهای دنیا را پرداخت نماید .